Coronavirus

Beste ouder(s),

 

Zoals je zult begrijpen, hebben wij om in deze Corona-tijd verantwoord kinderopvang te kunnen bieden, een aantal maatregelen moeten nemen. We vragen je begrip en medewerking.

 

Wanneer alle ouders binnenkomen om de kinderen in de groep te brengen, dan kunnen wij op Sprookjesrijk de veiligheid tussen volwassenen niet waarborgen. Ouders komen daarom nog niet binnen op de groepen! Wij kiezen ervoor om de kinderen tot in de gang te laten brengen en op te halen.

Overige punten

  • Kinderen die koorts (38 graden of hoger)hebben, moeten thuisblijven. Mocht je kind ziek worden tijdens de opvang dan zullen wij je bellen en moet je je kind direct komen ophalen.

  • Bij neusverkoudheid, koorts of andere klachten hanteren wij de beslisboom kind 0 tot 12 of je kind al dan niet naar de opvang mag komen. De vernieuwde beslisboom kunt u vinden bij downloads.

  • Als je een praatje wilt maken met andere ouders, willen we je vragen dit niet bij de ingang te doen. 

  • Wij volgen voor de maatregelen het landelijk Protocol Kinderopvang. 

  • Ten alle tijden volgen wij het advies op van de ggd en het rivm.

Handige links
Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang

Meer informatie over het testbeleid
Volledige protocol Kinderopvang

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8