top of page

Openingstijden 

 

Sprookjesrijk is geopend van maandag tot vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur.

Vervroegde en verlengde opvang is in overleg ook mogelijk voor beide vestigingen.

Gesloten op de volgende dagen:

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk biedt opvang gedurende het gehele jaar behoudens

Feestdagen/studiedagen. Bij de bepaling van het aantal opvanguren per maand is uitgegaan van het gemiddelde aantal opvanguren per maand, daarbij zijn sluitingsdagen meegenomen.

 

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag, kennen we binnen de kinderopvangbranche drie sluitingsdagen. Deze sluitingsdagen worden jaarlijks door de kinderopvangorganisatie zelf vastgesteld. In onderstaand overzicht staan de feest- en sluitingsdagen van kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2023 vermeld. Wij trachten de sluitingsdagen jaarlijks op verschillende dagen in te plannen, zodat deze zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld worden.

Sluitingsdagen kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2023

  • 2e Paasdag: 10 april 2023

  • Koningsdag: 27 april 2023

  • Hemelvaartsdag: 18 mei 2023

  • 2e Pinksterdag: 29 mei 2023

  • Sinterklaas 5 december 2023 vanaf 17.00

  • Kerst: 25 en 26 december

bottom of page