top of page

Openingstijden 

 

Sprookjesrijk is geopend van maandag tot vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur.

Gesloten op de volgende dagen:

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk biedt opvang gedurende het gehele jaar behoudens

Feestdagen/studiedagen. Bij de bepaling van het aantal opvanguren per maand is uitgegaan van het gemiddelde aantal opvanguren per maand, daarbij zijn sluitingsdagen meegenomen.

 

Naast de erkende feestdagen, kennen we binnen de kinderopvangbranche sluitingsdagen. Deze sluitingsdagen worden jaarlijks door de kinderopvangorganisatie zelf vastgesteld. In onderstaand overzicht staan de feest- en sluitingsdagen van kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2024 vermeld. Wij trachten de sluitingsdagen jaarlijks op verschillende dagen in te plannen, zodat deze zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld worden.

Sluitingsdagen kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2024

​Goede Vrijdag 29 maart 2024

2e Paasdag maandag 1 april 2024

Studiedag dinsdag 9 april 2024

Hemelvaartsdag donderdag 9 en vrijdag 10 mei 

2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024

Studiedag donderdag 1 augustus 

Studiedag maandag 28 oktober 

Kerstsluiting 25 dec t/m 31 dec 2024

Nieuwjaarsdag 1 januari 2025 

bottom of page