top of page


Vier ogen principe

Kinderdagverblijf Sprookjerijk hecht veel waarde aan de veiligheid van de kinderopvang. U vertrouwd immers u dierbaarste aan ons toe, om deze reden is er voor gekozen om naast het ernaar streven zoveel mogelijk met twee personen in het pand aanwezig te zijn gebruik te maken van een camera systeem. Het vier ogen principe betekent dat er altijd een andere volwassene met een pedagogisch medewerker moet kunnen meekijken of meeluisteren. Het vier-ogen principe wordt als volgt vormgegeven. Er wordt getracht altijd met minstens twee volwassenen te openen en sluiten. Wanneer de stamgroepen allen naar hun eigen groep gaan of tijdens pauzetijd kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerker alleen is op de groep. Op dit moment kunnen de pedagogisch medewerker visueel contact houden door de ramen. Daarnaast wordt het vier ogen principe op dat moment nageleefd door middel van de camera’s.
 
Gebouw
het gebouw zo ingericht dat er snel en gemakkelijk toezicht is op elkaars handelen. Er zijn veel ramen, ook in de deuren zitten ramen zodat je naar de andere ruimtes kan kijken. De groepsruimten zijn vanaf de buitenkant goed zien, de buitenruimte is ook vanuit binnen te zien. De keuken, toiletten en slaapkamers worden door beide groepen gebruikt. We lopen daarnaast vaak bij elkaar binnen als je alleen met kinderen bezig bent. Al ons personeel heeft een verklaring omtrent gedrag aangevraagd, hierop vindt continue screening plaats middels het personenregister kinderopvang.

Babyfoons

Het vier-ogenprincipe in de slaapkamer wordt gewaarborgd door middel van babyfoons. Op alle slaapkamers staat een babyfoon waardoor de andere pedagogisch medewerkers kunnen horen wat er in de slaapkamer gebeurt. Daarnaast trachten wij kinderdagverblijf Sprookjesrijk zo transparant mogelijk te maken. Dit doen wij door de ramen doorzichtig te houden, zowel vanaf buiten als vanaf binnen.

Camera’s
Wij streven erna altijd meer dan twee volwassenen in het pand aanwezig te laten zijn. Soms zijn er situatie waarin dit niet mogelijk is tijdens bijvoorbeeld de opstart van het kinderdagverblijf of in vakantieperiodes. Om deze reden heeft kinderdagverblijf Sprookjesrijk ook camera’s. De camera’s zijn aanwezig in de groepen, gang en buitenspeelplaats van de locaties. Alleen de houders kunnen elk gewenst moment van de dag meekijken. 

 binnen.

bottom of page