top of page

Huisregels

 

Om zo georganiseerd en duidelijk mogelijk opvang te bieden, hanteert kinderdagverblijf Sprookjesrijk duidelijke huisregels.

Brengen en halen
Wij verzoeken u uw kind(eren) voor 9.00 uur te brengen en vanaf 17.00 uur mogen de kinderen worden opgehaald. In overleg kunt u uw kind(eren) later brengen, of eerder dan 17.00 uur halen. Wanneer uw kind niet om 09:00 uur binnen is en wij geen bericht van u hebben ontvangen, wordt uw kind afwezig gezet en gaan wij ervan uit dat uw kind niet meer komt.

 

Ophalen door een ander persoon

Als een ander persoon uw kind komt halen en wij zijn niet op de hoogte gesteld, dan laten wij deze persoon niet binnen en geven uw kind niet mee. Laat een ander persoon ook altijd een legitimatiebewijs meenemen. Want wordt hij/zij door onze leidsters niet herkent, ook dan geven wij uw kind niet mee.

Te vroeg brengen of te laat ophalen

Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat u uw kind voor of na de door u aangevraagde opvangtijden komt brengen of halen, omdat u eerder naar uw werk moet of dat u later bent door onvoorziene omstandigheden. Zolang dit een keertje voorkomt, is dit geen probleem.  Ophalen na sluitingstijd wordt er € 25,- kosten per kind in rekening gebracht.

Dagen ruilen of extra aanvragen
Als u een dag wilt ruilen of een extra dag aanvragen kunt u deze per E-mail aanvragen. Let op dit is een extra service van Sprookjesrijk, betekend niet dat het altijd mogelijk is. 
Eenmaal geaccepteerde ruildagen, extra dagen kunnen niet meer worden geannuleerd. Op onze website vind u bij Ruildagen de voorwaarden voor ruildagen aanvragen.

Afmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, vragen wij u dit voor 9.00 uur aan ons te laten weten, door te bellen naar de groepstelefoon.  

Diëten
Tijdens het telefonisch gesprek 1 maand voor dat uw kindje bij ons start informeren de ouders ons over eventuele diëten van uw kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u dat zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u uit levensbeschouwelijk oogpunt liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door. Kinderdagverblijf Sprookjesrijk houdt hier rekening mee.

Bereikbaarheid

Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg. Geef wijzigingen van telefoonnummers (evenals een reserve telefoonnummer) en andere gegevens altijd direct door aan de pedagogisch medewerkers. 

Ziekte
Zieke kinderen kunnen niet bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk komen omdat we niet voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig hebben. Als uw kind op de kinderopvang ziek wordt, lichten we u zo spoedig mogelijk in. In overleg kunnen we met u afspreken wanneer u uw kind kan komen ophalen.

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat:

  • Verhoging vanaf 38.5 graden heeft;

  • Hangerig of lusteloos is;

  • Klaagt over pijn;

  • Een besmettelijke ziekte heeft;

  • Ontstoken ogen hebben;

  • Hoofdluis heeft.

Medicijnen

Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.

 

Paracetamol Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers geen paracetamol toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol (tablet of zetpil) te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.

Mondelinge overdracht

De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en ouders elkaar informeren over hoe het thuis en bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk is gegaan. Dit zal altijd mondeling zijn bij het halen en brengen van uw kind. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met uw kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van uw kind. Als u een goed verslag over de dag van uw kind wilt van de pedagogisch medewerkers, moet u er rekening mee houden 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn. Mocht u de behoefte hebben om uitgebreider met de pedagogisch medewerkers te spreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Ongeval tijdens opvang

Wanneer er zich een ongeval met uw kind voordoet is de procedure als volgt: Meestal gaat het om kleine ongelukjes als botsingen, vallen etc. waarbij blauwe plekken of bulten het letsel zijn. U wordt aan het einde van de dag hierover geïnformeerd. Wanneer het een groter ongeval is (bijv. gat in het hoofd) zal de groepspedagogisch medewerker in 1e instantie eerste hulp verlenen. Wanneer een bezoek aan een arts gewenst is zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen en overleggen wie er met uw kind de arts gaat bezoeken.

Nieuwsbrief

Iedere maand word er een nieuwsbrief gemaakt. Hierin wordt zowel intern als extern nieuws betreffende de kinderopvang vermeld. U ontvangt de nieuwsbrief Konnect.

Calamiteiten

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming, delen de pedagogisch medewerkers u dit mee. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt altijd aan de pedagogisch medewerker als u uw kind meeneemt.

Pedagogisch plan
Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de vestigingen van Sprookjesrijk.

Trakteren

Traktaties zijn altijd welkom.
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn. Overlegt u vooraf met de pedagogisch medewerkers, deze geven u ook graag tips.

Luiers

Luiers worden geleverd door Kinderdagverblijf Sprookjesrijk We gebruiken één merk luiers. Mocht u de voorkeur geven aan een ander merk, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U dient er dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag 5 luiers op voorraad zijn in het mandje van uw kind. Deze luiers dient u zelf aan te schaffen. Voor het gebruik van eigen luiers wordt geen restitutie verleend.

Maaltijden en tussendoortjes

Eten en drinken wordt verzorgd door Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Iedere dag krijgt uw kind vers fruit, een gezonde warme maaltijd en verschillende tussendoortjes. In overleg is het mogelijk om over individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te maken. Dit geldt ook voor wensen betreffende vegetarisch voedsel. Kinderdagverblijf Sprookjesrijk gaat ervan uit dat kinderen die ’s ochtends na 8.00 uur gebracht worden thuis hebben gegeten. Voor kinderen die om 7.30 uur gebracht worden kunt u eventueel zelf boterhammen meebrengen. Drinken is op de groep aanwezig.

Mandje/zak

Alle KDV-kinderen hebben een eigen mandje en een eigen zak. Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard. Ook vindt u hierin de post van Kinderdagverblijf Sprookjesrijk.

Roken
Bij kinderdagverblijf Sprookjesrijk mag niet gerookt worden omdat de kinderen de voor hen giftige sigarettenpeuken kunnen opeten en omdat wij hierin een positief voorbeeld willen geven. 

Dieren

Dieren, zoals huisdieren, zijn niet toegestaan in het gebouw en op het buitenterrein van Kinderdagverblijf Sprookjesrijk wanneer de kinderen buiten spelen. Dit in verband allergieën en een aantal veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Fopspeen

Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje. Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk.

Kleding

De kinderen spelen intens bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk en doen mee met verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt u hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt door verf of lijm. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. Kinderdagverblijf Sprookjesrijk kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De verf- en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. Onze pedagogisch medewerkers geven u graag tips hoe om te gaan met verf en lijmvlekken. In verband met verstikkingsgevaar zijn kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Kinderen kunnen tijdens hun spel hiermee ergens achter blijven haken. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 centimeter op andere plaatsen aan kledingstukken. U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje van uw kind te kijken of er iets gewassen of aangevuld moet worden. De kinderen dienen voor binnen sloffen of pantofels aan te hebben. Ook laarzen voor het buiten spelen graag mee nemen. Wel graag de naam van uw kind in de jassen, laarzen en pantoffels zetten. Bij mooi zomerweer mag zwemkleding niet ontbreken.

Sieraden

Het dragen van sieraden door kinderen onder de vier jaar raden wij sterk af. Kinderdagverblijf Sprookjesrijk is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan Kinderdagverblijf Sprookjesrijk niet aansprakelijk gesteld worden.

Slapen Kinderen

kinderen tot de leeftijd van ongeveer twee jaar, slapen in een slaapzak (zomer- of winterzak) die door Kinderdagverblijf Sprookjesrijk wordt aangeschaft. Deze blijft op het KDV en wordt door het KDV gewassen. Wij laten de baby's niet op hun buik slapen, daar de kans op wiegendood door het buik slapen 4 of 5 maal groter is dan gemiddeld. Wij hanteren het protocol wiegendood, waarin alle richtlijnen en maatregelen staan m.b.t. het slapen bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Als u zich hierin niet kunt vinden, kunt u een verklaring tekenen waarin wordt aangegeven waarop u wilt afwijken van het protocol. De verklaring wordt in tweevoud opgemaakt en door u als ouder ondertekend.

Fietsstoeltjes, buggy’s en autostoeltjes
Op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk buggy’s, fietsstoeltjes en autostoeltjes achter te laten bij Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. Indien u deze toch meeneemt vragen wij u vriendelijk deze in te klappen.

 

Camera toezicht 

Op onze locaties maken wij gebruik van camera`s. De camera’s nemen 24/7 op.

Dit is voor de veiligheid van kinderen en personeel. 

Waar hangen de camera's

De camera's hangen, zichtbaar, in de volgende ruimten:

op onze kdv Locaties 

  • Groepsruimten

  • Buitenruimten

  • Hoofdingangen 

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk heeft een oudercommissie. Deze bestaat uit een enthousiaste ouder die zich inzet voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Kinderdagverblijf Sprookjesrijk te adviseren over de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan voedingsaangelegenheden risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid openingstijden prijs van de kinderopvang kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Wat u mee moet nemen.
Extra kleding, evt. een speen, knuffel.

240103792_1338997679830497_6191455856978485463_n_edited.png
bottom of page