top of page

Ruildagen en extra dagen

Het opnemen van een ruildag of extra dag is een extra service die wij de klant - als het even kan - heel graag willen bieden. Het ruilen van een dag is kosteloos, maar aan een extra dag zijn kosten verbonden. De klant dient altijd te overleggen omdat de PM-ers altijd eerst moeten kijken in onze planning wat mogelijk is i.v.m. alle wettelijke eisen waar we ons aan te houden hebben.

 

Ruildagen

Doel ruildagen: de gelegenheid bieden aan ouders om een reguliere opvangdag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve opvangdag (ruildag).

Wat zijn de regels van het ruilbeleid?

 • Het kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen;

 • De ruildagen zijn kindgebonden en kan je niet voor broertjes of zusjes gebruiken.

 • Feestdagen kan je niet afmelden en leveren geen ruildagen op.

 • Ruilen van een opvang dag, kan binnen een periode van 2 weken voorafgaande aan de gemiste opvang dag en 2 weken na afloop van de gemiste opvangdag. Oftewel, ruilen kan gedurende een periode van 4 weken. Bijvoorbeeld: woensdag 15 oktober is de gemiste opvangdag. Ruilen kan dan van woensdag 1 oktober tot en met woensdag 29 oktober.

 • Als je je kind afmeldt voor een bepaalde dag kan je dat niet meer ongedaan maken. Een andere ouder kan deze dag al gereserveerd hebben als ruildag of voor extra opvang. 

 • Je kan alleen afmelden voor een hele opvangdag, niet voor losse uren.

 • Vakantiedagen kunnen geruild worden met reguliere dagen maar niet andersom en er blijven geen losse uren over.

 • Ruildagen kunnen niet gebruikt worden voor studiedagen.

 • Een goedgekeurde ruilaanvraag kan je niet annuleren.

 • Na opzegging van het contract kan je geen ruildagen meer aanvragen.​​​

 • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de. aangevraagde ruildag nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is.

 • De groepsleiding laat u via mail weten of wij akkoord kunnen gaan met uw verzoek.

Hoe zit het met officiële feestdagen?

De uren van feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo lopen de belangrijkste kosten voor de kinderopvang tijdens de feestdagen door. De personeelskosten vormen een groot deel van deze kosten.  Sprookjesrijk houdt zich aan de CAO kinderopvang. En alhoewel wij op deze feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Stel dat Sprookjesrijk de uren van feestdagen wel uit de berekening haalt? Dan zullen de uurtarieven stijgen. Dit heeft voor u, als ouder, het gevolg dat de uurprijs (verder) boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt. Omdat u het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs volledig betaalt, bent u  in dat geval altijd duurder uit.

 

240103792_1338997679830497_6191455856978485463_n_edited.png
bottom of page