top of page

Reglement camera toezicht

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Dit camera reglement is opgesteld om voor iedereen die betrokken is bij Sprookjesrijk duidelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera`s en onder welke voorwaarden dit gebeurd.

 

Doel
Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden.Bij Sprookjesrijk hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v camera`s. Op momenten dat er 1 leidster op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

 

Soort camera
De camera waar wij voor gekozen hebben werken via internet, waardoor het mogelijk is voor de toezichthouder om ten alle tijden overal in te loggen en live de beelden te bekijken. Dit inloggen kan d.m.v een wachtwoord en toegangscode. De beelden zullen standaard 1 dag opgenomen worden en word hierna automatisch verwijderd door het systeem. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse's, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald.

 

Waar hangt de camera
De camera hangt zichtbaar, in de volgende ruimte's:

Groep 1 / Groep 2/ Buiten speelplaats / Ingang

 

Melding gebruik van camera

Vermelding op de website van Sprookjesrijk door plaatsing van het camera reglement;

Plaatsing van een sticker ” camera toezicht” bij de ingang;

vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek;

Vermelding in het pedagogisch beleid;

Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatie procedure;

Vermelding in het personeelsbeleid.

 

Wie kijkt er mee/ is toezichthouder Sprookjesrijk stelt zich verplicht dat voor een ieder duidelijk is dat er gebruik gemaakt wordt van camera toezicht.

Dit zal gebeuren door:

H. Dorzada
N. Dorzada

Wat gebeurd er met de beelden?
Met de camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar Sprookjesrijk verantwoording voor draagt.
De beelden zullen 1 dag opgenomen worden en hierna automatisch worden verwijderd. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden, en doordat de eigenaresse's, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald. Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:

 

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Er hoeft van te voren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen worden. De eigenaresse's zullen noteren wat de aanleiding is geweest voor het opnemen van de beelden. De start datum van het opnemen wordt genoteerd. De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moeten de beelden weer verwijdert worden. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

 

Privacy
Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de eigenaresse's  toegestaan mee te kijken dmv de camera`s. En bij afwezigheid van de eigenaresse door een vervanger gekozen uit de leidsters.

 

Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de camerabeelden met anderen te delen. Dat kunnen zijn:

 

Cameratoezicht beelden; Politie/brandweer/medisch personeel, in het geval van een calamiteit.
 

Overig gebruik camerabeelden 
De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van de kinderen.
De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

camera.PNG
240103792_1338997679830497_6191455856978485463_n_edited.png
bottom of page