top of page

 

3-uursregeling

Ons kinderdagverblijf is 11 uur per dag open. Tijdens de openingstijden zijn zgn. beroepskracht-kindratio's (BKR) van kracht. De BKR is een verhouding tussen de aanwezige beroepskrachten en het aantal kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw van de aanwezige kinderen. Het doel is dat de kinderopvang op deze wijze goed aansluit op de ontwikkeling van het kind.

Binnen de Wet Kinderopvang is geregeld dat bij een kinderdagverblijf maximaal 3 uren per dag een afwijking van de BKR is toegestaan. Dat betekent dat in deze periode minder pedagogisch medewerkers mogen worden ingezet dan volgens de BKR nodig is. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van de BKR-verplichte medewerkers worden ingezet. De drie uur mogen verspreid worden over de dag.

Op de volgende tijden wordt er (mogelijk) afgeweken van de bkr norm. 

In de morgen tussen 08.00 en 8.30 uur 

In de middag tussen 13.00 en 15.00 uur 

In de namiddag tussen 17:30 en 18.00 uur 

bottom of page