top of page

Pedagogische coach/beleidsmedewerker bij Sprookjesrijk

Per 1 januari 2019 gaat onze coach zich – conform de wet IKK – met ons pedagogisch beleid bezighouden. De coach en tevens beleidsmedewerker moet onze pedagogisch medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden. 
 
De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerker(s) bij de dagelijkse werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Per fte (36 uur per week staat gelijk aan één fte) wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. Tevens is er een minimale  jaarlijkse verplichte ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker omtrent de ontwikkeling en implementatie van ons pedagogisch beleid. De uitkomst van daarvan is het minimaal aantal uren waarvoor Sprookjesrijk haar pedagogisch beleidsmedewerker moet inzetten.

Hoe gaat het coachen in de praktijk
De coaching vindt plaats op onze locatie. Nadia brengt de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers gedurende de dag in beeld, bijvoorbeeld bij de tafelmomenten, in de kring, bij het spelen of verzorgen,  of bij activiteiten. Nadia observeert de pedagogisch medewerker(s) en denkt tevens mee over de uitvoering van ons pedagogisch beleid. Tijdens de observatie kan Nadia de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker in kaart brengen en bekijkt in welk opzicht de pedagogisch medewerker zich ontwikkelt en wat zij daarvoor eventueel bij nodig heeft.


Het kind
Nadia is op de groep aanwezig, om de interactie van de pedagogisch medewerker en de gehele groep vast te leggen. De kinderen staan hierin altijd centraal, want het draait uiteindelijk om de interactie met de kinderen.


Waar dient de coach voor?
De coaching is een handvat om de kwaliteit van de pedagogisch medewerker te ondersteunen en waar nodig te verbeteren. Dit komt altijd ten goede aan de kwaliteit van de opvang. Daarbij motiveert dit de persoonlijke ontwikkeling van onze pedagogisch medewerker(s).


Coachplan: 130 uren per jaar 
50x2 locaties + 30

Meer informatie?
Heb je vragen aan Nadia of wil je meer informatie over haar rol als coach? Neem dan even contact met ons op. 

bottom of page