top of page

Volgen van de ontwikkeling 

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Sprookjesrijk vindt het erg belangrijk om de ontwikkeling van ieder kind goed te volgen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo heeft ieder kind een mentor, werken we op iedere locatie met een observatiesysteem en vinden er oudergesprekken plaats. Ook zorgen we voor een goede overdracht wanneer je kind naar de basisschool en bso gaat.

Eigen mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de pedagogisch medewerkers van de groep van jouw kind. Deze mentor is jouw eerste aanspreekpunt. De mentor begeleidt het intake gesprek, wennen van jouw kind in de groep, volgt de ontwikkeling en voert in principe 1 keer per jaar de 10 minuten oudergesprekken.

Observatiesysteem

Onze pedagogisch medewerkers observeren de kinderen in de groep doorlopend. Om daarbij de ontwikkeling van jouw kind op een gestructureerde manier te kunnen volgen, maken we gebruik van observatiemethodes.

 

Wij maken gebruik van de observatiemethode ‘Kijk!’ Hiermee observeren en rapporteren we de stapjes en bevindingen in de ontwikkeling. We kijken bijvoorbeeld naar algemeen welbevinden, betrokkenheid, zelfbeeld, relatie met andere kinderen, grote en kleine motoriek, spraak-taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Met deze informatie kunnen we inspelen op de behoeftes van jouw kind en die van de groep. Bijvoorbeeld met een gericht activiteiten- en spelaanbod. 

Kijk!

is een van de meest gebruikte observatiesystemen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Een gezamenlijke methode draagt bij aan een soepele overgang wanneer je kind de overstap maakt van peuteraanbod of dagopvang naar de basisschool.

Oudergesprekken

Bij Sprookjesrijk bieden wij 1 keer per jaar oudergesprekken aan. We kijken samen hoe we aan de wensen en behoeften van je kind tegemoet kunnen komen. Als blijkt dat jouw kind extra ondersteuning of extra uitdaging nodig heeft, maken we samen een plan. Hierin staat o.a. hoe we op de opvang extra begeleiding kunnen bieden. Het kan ook zijn dat we, in overleg en met jouw toestemming, doorverwijzen voor passende ondersteuning of zorg.

Overdracht naar basisonderwijs en bso

bottom of page