top of page

Nutrition

 

Via “Ouderportaal” communiceert u met ons Kinderdagverblijf "Sprookjesrijk".

Wij zijn van start gegaan met communiceren via een app “Konnect”. !

De app is te downloaden in App store van Apple of in de Playstore van Android.

Getting acquainted with different flavors at a young age stimulates taste development. Good taste development contributes to a healthy diet in the future. That is why, in addition to the other eating and drinking moments, we offer a hot meal tailored to the wishes and needs of the children. We will work with organic products where possible. We have adapted hot meals for children with a diet, allergy or religious belief.

Ook kunt u inloggen via uw PC via deze link - https://sprookjesrijk.ouderportaal.nl/auth/login

 

Hiermee willen wij u een beter beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het ophalen van uw kind(eren). Om dit te kunnen realiseren, zijn we gaan samenwerken met Konnect.

Konnect is een aanbieder van gepersonaliseerde Apps en ouderportalen voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Zij werken al jaren samen met andere kinderopvangorganisaties.

 

Konnect biedt ons de mogelijkheid u meer te betrekken, u een beeld te geven van wat er gebeurt tussen het brengen en het weer ophalen van uw kind(eren). Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met u te delen. Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen wij welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

 

Wat betekent het voor u als ouder?

 

Vooropgesteld: het persoonlijk contact met u als ouder is en blijft het allerbelangrijkste. De samenwerking met Konnect vervangt op geen enkele manier het persoonlijk contact tussen medewerkers, Sprookjesrijk en ouders. Er komen hooguit contactmomenten bij.

 

     
  • Communicatie over uw kind zal plaatvinden via de app/het portaal.

  • We gaan digitaal schriften schrijven. Aan het einde van de dag, bij voorkeur voordat u uw kind komt halen, ontvangt u dan van ons een bericht met foto of video waarin u al kunt lezen over de belevenissen van de dag. Zelf kunt u vanzelfsprekend ook schrijven en foto’s delen in het schrift.

  • Foto’s van uw kind worden via de app/portaal gedeeld met de ouders van kinderen waarmee uw kind op de foto staat, waarbij u primair de foto’s van uw eigen kind zult zien. Niet langer zoeken in digitale albums; u ontvangt de foto’s waarop uw kind staat rechtstreeks.

  • Wanneer uw kind afscheid neemt van onze opvang, heeft u nog ruimschoots de tijd om alle foto’s te downloaden en eventueel geschreven teksten te bewaren en eventueel uit te printen.

bottom of page