top of page

Klachtenregelement 

Interne klachtenafhandeling

 

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk levert kwalitatieve kinderopvang en heeft continu haar focus gericht op de naleving van de kwaliteitsprocessen binnen haar organisatie. Desalniettemin kan het zijn dat u als ouder geconfronteerd wordt met een situatie waarover u niet of minder tevreden bent. U kunt dan uw onvrede/klacht middels een mail neerleggen bij de directie van Kinderdagverblijf Sprookjesrijk. De directie verplicht zich hierop binnen zes weken te reageren. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

 

Geschillencommissie

Op 9 november heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Kinderdagverblijf Sprookjesrijk is geregistreerd bij de geschillencommissie.

 

Voor meer informatie verwijst kinderdagverblijf Sprookjesrijk u graag door naar de website van de Geschillencommissie 

www.degeschillencommisie.nl.

bottom of page