top of page

Openingstijden 

 

Sprookjesrijk is geopend van maandag tot vrijdag van 07:30 tot 18:30

Vervroegde en verlengde opvang is in overleg ook mogelijk voor beide vestigingen.

Gesloten op de volgende dagen:

Kinderdagverblijf Sprookjesrijk biedt opvang gedurende het gehele jaar behoudens

Feestdagen/studiedagen. Bij de bepaling van het aantal opvanguren per maand is uitgegaan van het gemiddelde aantal opvanguren per maand, daarbij zijn sluitingsdagen meegenomen.

 

Naast de erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Hemelvaart, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar) en 1e en 2e Kerstdag, kennen we binnen de kinderopvangbranche drie sluitingsdagen. Deze sluitingsdagen worden jaarlijks door de kinderopvangorganisatie zelf vastgesteld. In onderstaand overzicht staan de feest- en sluitingsdagen van kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2022 vermeld. Wij trachten de sluitingsdagen jaarlijks op verschillende dagen in te plannen, zodat deze zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld worden.

Sluitingsdagen kinderdagverblijf Sprookjesrijk 2022

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag

Vrijdag 15 juli studiedag

Vrijdag 23 december studiedag

Maandag 26 december 2e kerstdag

Studiedagen kunnen nog wijzigen, houd de mededelingenborden op de locaties goed in de gaten!

bottom of page