top of page

Privacy Policy Fairytale Kingdom

Tax office

 

Ruildagen

Doel ruildagen: de gelegenheid bieden aan ouders om een reguliere opvangdag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve opvangdag (ruildag).

Voor het opnemen van een ruildag gelden de volgende ‘spelregels’:

     
  • Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO,gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag).

  • Ruilen van een opvang dag, kan binnen een periode van 2 weken voorafgaande aan de gemiste opvang dag en 2 weken na afloop van de gemiste opvangdag. Oftewel, ruilen kan gedurende een periode van 4 weken. Bijvoorbeeld: woensdag 15 oktober is de gemiste opvangdag. Ruilen kan dan van woensdag 1 oktober tot en met woensdag 29 oktober.

  • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd;

  • Het kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen;

  • U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum, van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.

  • Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;

  • De groepsleiding laat u via mail weten of wij akkoord kunnen gaan met uw verzoek;

  • Als de ouder kinderen heeft op verschillende groepen, moeten zij voor ieder kind apart een aanvraag indienen.

Hoe zit het met officiële feestdagen?

De uren van feestdagen worden meegenomen in onze urenberekening. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo lopen de belangrijkste kosten voor de kinderopvang tijdens de feestdagen door. De personeelskosten vormen een groot deel van deze kosten.  Sprookjesrijk houdt zich aan de CAO kinderopvang. En alhoewel wij op deze feestdagen gesloten zijn, hebben onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Stel dat Sprookjesrijk de uren van feestdagen wel uit de berekening haalt? Dan zullen de uurtarieven stijgen. Dit heeft voor u, als ouder, het gevolg dat de uurprijs (verder) boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt, waarover u kinderopvangtoeslag ontvangt. Omdat u het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximum uurprijs volledig betaalt, bent u  in dat geval altijd duurder uit.

 

bottom of page